Get Adobe Flash player

TIN TOANTRUNG
   
 Tuyên dương Nhân viên Kinh doanh xuất sắc  Tuyên dương Nhân viên kỹ thuật xuất sắc
   
 Khen thưởng NV có tinh thần phấn đấu trong công việc  Tập thể đoàn kết vững mạnh
   
   
DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG HÈ 2014 Bàu Trúc Resort - Ninh Chữ
   
   
DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG HÈ 2013 Vinpear Land - Nha Trang
   
   
DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG HÈ 2012 Muine de Century Resort  - Phan Thiết
   
   
DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG HÈ 2011 SaiGon Mui ne Resort  - Phan Thiết
  2013 © CTY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TOÀN TRUNG.